Zakład Usług Elektrycznych
“Pierianowicz & Sośniak” Sp.j.

Adres korespondencyjny:
45-051 Opole, ul. Dąbrowskiego 5

Lokalizacja:
47-316 Chorula, ul. Cementowa 1 (przy Cementowni Górażdże)

tel. 77 4075030
kom. 601 558 719, 601 555 904
e-mail: biuro@zue.pl

NIP: 7541006584
Regon: 530970774
Konto: PL 88 1090 2138 0000 0005 5600 1531